La força de la teva comunitat de veïns

Solem desentendre’ns d’algunes de les nostres obligacions com a propietaris fins d’una comunitat de veïns. Sovint es pensa que no són tan importants o bé ens limitem a acceptar el que digui la majoria, tot i que renunciem a la veu i el vot que ens correspon. Altres vegades senzillament ens n’oblidem. No hauríem de menystenir el poder i la força que com a comunitat de veïns tenim davant de qualsevol situació/eventualitat que sorgeixi.

Perquè després vénen les pors sobre el què passarà quan succeeix quelcom que no controlem. El desconeixement dels nostres drets i obligacions i l’aclaparadora sensació d’indefensió quan es llegeixen els documents legals que no s’entenen podria fer-nos pensar que no portem les regnes de la situació al nostre bloc. Res més lluny de la realitat.

Una comunitat de veïns unida

Els propietaris, com a amos dels habitatges, sou els principals partícips del bon funcionament i manteniment de la comunitat. No es pot fer res sense el vostre consentiment. Sense dubte, un aspecte per no oblidar que ens fa veure fins a on podem arribar en la defensa dels drets comunitaris. Teniu la força suficient per decidir el millor per a vosaltres.

Per exemple, una de les primeres decisions a prendre es en qui recau la responsabilitat de la gestió de l’immoble. Si efectivament la porteu vosaltres, es donarà forma a la comunitat de propietaris. Hi ha d’haver consens sobre això. Si per contra, s’opta per un gestor extern (administrador de finques) serà aquest qui haurà de supervisar totes les actuacions per al bon manteniment de l’edifici. Això sí, totes les seves accions finals estaran supeditades als acords portats a terme amb el consens de la comunitat de veïns.

President de la comunitat de veïns 

Un rol que molts refusen però que tot propietari assumeix durant un any al ser una posició rotativa. El cas és que des d’aquesta posició el propietari vetllarà pel benefici comú de tots els veïns. Haurà d’afrontar i esmenar qualsevol incidència que succeeixi.

A més, serà el seu deure no deixar que la força de la comunitat de veïns se’n ressenti. És a dir:

  • Fomentar la participació d’altres inquilins convocant juntes de propietaris.
  • Ser portaveu i amplificador de les suggeriments de la resta d’usuaris de la comunitat (ex. Informar d’obres d’algun pis o intervenir davant d’activitats molestes).
  • Ser partícip en la contractació de qualsevol servei o obra

La suma de tots els propietaris 

Com a conjunt de veïns, la comunitat és l’ens que pren les decisions finals. Per separat, els propietaris tenen la potestat de decidir sobre el seu habitatge. Casos com fer reformes o instal·lar sistemes de seguretat només us incumbeix a vosaltres.

Com us podeu imaginar, la cosa canvia si parlem d’instal·lacions comuns (piscines, jardins, etc.). Aquí, només el consens entre veïns determinarà el que succeeixi.

Coneixement dels vostres drets   

Heu d’estar ben assessorats quan toquin temes legals i jurídics que normalment es desconeixen. Exemple: tramitació de sinistres.

En aquest cas, s’ha de mirar la pòlissa i saber quin capital està cobert per l’asseguradora al contracte. Només un exemple d’un cas comú on la comunitat de veïns podria no saber com actuar.

Deja un comentario

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.