Reformes Façanes: Dret dels veïns a alterar façanes d’edificis

La nostra raó de ser, com a bufet especialitzat en Propietat Horitzontal, és atendre i satisfer les vostres peticions i necessitats dins la comunitat de veïns on residiu. Hem rebut últimament moltes consultes al voltant d’un tema: alterar façanes d’edifici.

Focus de disputes a la comunitat de propietaris, sentir “reformes façanes” suposa no saber exactament com procedir per dilucidar el conflicte.

Codi Civil Català sobre alterar façanes d’edificis 

El codi Civil Català atorga al propietari de cada pis el dret de modificar els elements arquitectònics, instal·lacions o serveis del seu pis, sempre que no alteri la seguretat de l’edifici, la seva estructura general, la seva configuració o estat exterior, o perjudiqui els drets d’un altre propietari. Amb la llei a la mà llavors, afirmem que qualsevol altra alteració de la seva estructura o de les coses comunes, és a dir, façanes d’edificis, haurà d’establir-se acord previ de la comunitat de propietaris.

En aquest sentit, la terrassa es configura com un element que defineix la configuració de l’immoble, i qualsevol modificació a la terrassa, sense el consentiment previ de la comunitat, comportarà automàticament una alteració estètica de l’edifici, la seva homogeneïtat i fisonomia de la façana. D’aquesta manera, es vulnera l’art. 7 de la Llei de Propietat Horitzontal.

Reformes Façanes: Situacions 

No són poques les situacions en què un propietari veí, amb tota la seva bona fe i actuant de manera similar a la conducta dels altres veïns, ha decidit per al seu benestar instal·lar persianes, cortines, pèrgoles, tancaments, etc. I ho ha fet desconeixent el deure de comunicar qualsevol modificació de l’estètica de la façana a la comunitat de propietaris.

Doncs bé, en l’actualitat els tribunals espanyols han flexibilitzat el règim d’inalterabilitat dels elements comuns, atorgant protecció als veïns propietaris. Tant és així que, pel que fa a alterar façanes d’edificis, la Comunitat de Propietaris no es veurà legitimada per reclamar la desinstal·lació dels elements que alterin l’estètica de la façana, en tant en quan actuï de mala fe.

Alterar façanes d’edificis: guanya el propietari

Concloem llavors que ara hi ha dret del propietari afectat, que troba protecció en el consentiment tàcit de la comunitat de propietaris, i, si escau, l’abús de dret i tracte discriminatori respecte de la sol·licitud de demolició de les obres realitzades a la façana.

Conclusions i sentències del Tribunal Suprem

Això significa que la comunitat de propietaris no podrà sol·licitar la desinstal·lació dels elements que alterin l’estètica de la façana, sempre que infringeixi amb la seva actuació el principi d’igualtat amb la resta de veïns. Per tant, no s’atendrà la resta de modificacions fetes pels restants veïns, i que no es van exercitar accions sobre les mateixes.

A tall il·lustratiu ens remetem a la Sentència del Tribunal Suprem número 970/2011, de 9 de gener de 2012 sobre alterar façanes d’edificis: “Es reitera com a doctrina jurisprudencial que el principi d’igualtat prohibeix les desigualtats que resultin artificioses o injustificades per no estar fundades en criteris objectius i raonables, segons criteris o judicis de valor generalment acceptats. Igualment s’ha de reiterar, com a doctrina jurisprudencial, que en matèria de propietat horitzontal, l’abús de dret es tradueix en l’ús d’una norma per part de la comunitat o d’un propietari, amb mala fe, en perjudici d’un altre o altres copropietaris, sense que per això s’obtingui un benefici emparat per la norma. “

En els mateixos termes es pronuncia la Sentència del Tribunal Suprem de data 1 de febrer de 2016, en la qual “es basa en l’existència d’uns límits d’ordre moral, teològic i social que pesen sobre l’exercici dels Drets, i com a institució d’equitat, exigeix ​​per poder ser apreciada, una actuació aparentment correcta que, tot i això, representa en realitat una extralimitació a la qual la llei no concedeix cap protecció, generant efectes negatius, en resultar patent la circumstància subjectiva d’absència de finalitat seriosa i legítima, així com l’objectiva d’excés en l’exercici del dret exigint la seva apreciació, una base tàctica que proclami les circumstàncies objectives i subjectives. En matèria de propietat horitzontal, l’abús de dret, es tradueix en l’ús d’una norma, per part de la comunitat o d’un propietari, amb mala fe, en perjudici d’un altre o altres copropietaris, sense que per això s’obtingui un benefici emparat per la norma.”

Entendem des de Advoctas Propietat Horitzontal que tanta terminologia jurídica pot seguir ocasionant dubtes en els usuaris. Posi’s en contacte amb nosaltres i l’assessorament sense compromís.

Deja un comentario

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.