Què podem fer amb l’habitatge del porter quan aquest es jubili?

Algunes comunitats de propietaris, jubilat el porter, aprofiten per eliminar aquest servei, i destinar l’espai al que la voluntat democràtica de la comunitat determini. L’habitatge del porter es converteix per tant, en una oportunitat.
La figura del porter o conserge és una figura que ha anat desapareixent de mica en mica al llarg dels anys. Ara, és més fàcil trobar immobles on l’habitatge, que en altre temps va pertànyer al porter de l’edifici, ara estigui deshabitat.

Qui decideix sobre aquest pis dins la comunitat?

L’habitatge del porter es constitueix com un element comú que integra la comunitat de propietaris. És per això que, davant l’eventual jubilació del porter de la comunitat, els membres d’aquesta comunitat de veïns proposaran la millor solució en atenció a la utilització que se li vulgui donar a la porteria a partir de llavors.

A Catalunya, per a la supressió del servei de porteria, així com per a l’arrendament d’aquest servei (sense que suposi la supressió), caldrà el vot favorable de la majoria de propietaris de la comunitat.

Com podem apreciar, el quòrum en l’adopció d’acords dins de l’àmbit de la propietat horitzontal a Catalunya es diferencia de la resta d’Espanya. En virtut de la regulació específica trobada en el Codi Civil de Catalunya, s’exigeix unanimitat per a l’extinció del règim de propietat horitzontal i conversió en comunitat ordinària (art. 553 apartat 14), per a la modificació de les quotes de participació (art. 553 apartat 3.4) i per a la desafectació d’un element comú que passi a privatiu i la seva posterior venda (porteries, (art. 553 apartat 43.1), o per l’atribució de l’ús exclusiu d’un element comú a un pis o local (art. 553 apartat 42.2).

Quines diferencies existeixen entre el lloguer i la venda de l’habitatge del porter (porteria)?

Per al lloguer o la venda de l’habitatge del porter és necessària l’adopció d’acord en la comunitat de propietaris. Per al lloguer del lloc es precisa que estiguin d’acord el 60% dels propietaris (i a la vegada, el 60% de les quotes de participació). Per a la venda, en canvi, el 100% dels propietaris (100% de les quotes de participació).

Cal tenir present que davant l’eventual voluntat de la comunitat de veïns de vendre, serà necessària una desafectació de l’habitatge del porter. En tractar-se d’un element comú a tots dins de la convivència en la comunitat, caldrà dotar la porteria d’un coeficient de participació en la comunitat. A més, s’hauran de modificar les dades de la finca en els assentaments del registre de la propietat mitjançant una nota marginal, per anotar les noves quotes de participació de cada propietari.

Què s’entén per desafecció de l’habitatge del porter (porteria)?

La voluntat de llogar o posar a la venda l’habitatge del porter, requereix necessàriament la prèvia desafecció de la porteria de la comunitat.

La desafecció dels elements comuns és entesa com la transformació dels elements comuns (en el nostre cas, l’habitatge del porter) en elements privatius. És a dir, la transformació de l’habitatge destinat a porteria o consergeria, d’element comú a element privatiu.

Si a la vostra comunitat de veïns us trobeu en una situació que no sapigueu tractar referent a l’habitatge del porter, us assessorem sense cap compromís al nostre web, Advocats Propietat Horitzontal o en qualsevol de les nostres seus.

Deja un comentario

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.