Denunciar a un veí per humitats: La responsabilitat de la Comunitat de Propietaris per aquesta i altres deficiències

La normativa vigent catalana obliga a la Comunitat de Propietaris el deure de conservar en bon estat els elements comuns de l’edifici, havent de mantenir un correcte funcionament dels serveis i instal·lacions que integren la Comunitat de Propietaris. Però és possible que hageu de denunciar a un veí per humitats o per altres deficiències.

Conseqüència d’això, s’imputa la responsabilitat de la Comunitat de Propietaris pels problemes entre veïns per humitats que siguin fruit o tinguin el seu origen en elements part de la Comunitat (tals com la façana, baixant, etc).

“Article 553-44. Conservació i manteniment d’elements comuns.

La comunitat ha de conservar els elements comuns de l’immoble, de manera que compleixi les condicions estructurals, d’habitabilitat, d’accessibilitat, d’estanquitat i de seguretat necessàries o exigibles segons la normativa vigent i ha de mantenir en funcionament correcte els serveis i instal·lacions. Els propietaris han d’assumir les obres de conservació i reparació necessàries.”

Amb aquesta finalitat, la normativa legal no només exigeix i imposa a la Comunitat de Propietaris l’obligació de mera conservació, sinó que va més enllà, imposant l’obligatorietat de realitzar totes aquelles obres que fossin necessàries i pertinents per reparar els defectes patits pel propietari afectat.

En aquest sentit, fa expressa referència la Sentencia del Tribunal Suprem de data 3 de gener de 2007, que es va pronunciar en els següents extrems:

“[…] Els actors no tenen el deure jurídic de suportar les humitats, deficiències i  incomoditats que repercuteixen no només en la seva qualitat de vida sinó en el seu propi dret a la salut, i la consegüent imposició a la Comunitat del deure d’efectuar les oportunes reparacions es mostra acord amb l’obligació que l’article 10.1 de la Llei de Propietat Horitzontal que imposa a la Comunitat de realitzar les obres necessàries per l’adequat  sosteniment i conservació de l’immoble i dels seus serveis, de manera que reuneixi les  degudes condicions estructurals, d’estanquitat, habitabilitat, accessibilitat i seguretat […]. L’obligació de sostenir i reparar els elements comuns que correspon a la Comunitat no pot limitar-se a la mera conservació d’aquells quan presenten defectes que afecten a l’estructura, estanquitat, habitabilitat, accessibilitat i seguretat de l’edifici, com passa en el cas de les humitats, sinó que comporta la realització de les obres pertinents per superar els expressats defectes d’acord a les tècniques constructives vigents en cada moment”.

Conclusió: evita denunciar a un veí per humitats o altres deficiències així

A Catalunya, com apuntem, la responsabilitat derivada d’un conflicte entre veïns per humitats recau en la comunitat de propietaris. Per tant, mantenint tots els elements comuns en bon estat, és a dir, sent cívics i responsables amb allò que no és propi, sinó que es comparteix, evitarem denunciar a un veí per humitats o altres deficiències.

Els dubtes que us sobrevinguen sobre aquest tema, sabeu que us assessorem gratuïtament tant online com en les nostres oficines. També a través de les següents vies:

📞 93 762 69 99

📧 [email protected]

Deja un comentario

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.