Com redactar una carta de reclamació de quotes

Des de Advocats Propietat Horitzontal tractem d’aclarir i facilitar-vos tota la informació que necessiteu quan ens pregunteu sobre com han de ser els models de redacció de documents relacionats amb la vostra comunitat de veïns. En les últimes setmanes, en concret, molt@s sou els que ens heu preguntat, contrariats, sobre com és una carta de reclamació de quotes. Anem ara a desgranar la seva estructura:

Carta de reclamació de quotes o deutes

Sempre en nom del president de la comunitat de propietaris en funcions, l’escrit començarà presentant-lo de la següent manera:

  • Nom i cognoms
  • Número de DNI
  • Domicili
  • Localitat

A continuació, el contingut de la notificació que se li vol fer arribar a la persona implicada.

Dades i obligacions de l’implicat en la carta de reclamació de quotes o deutes 

Sense més dilació, en el primer paràgraf de l’escrit es detallarà la següent informació referent a l’implicat o implicada en la reclamació de quotes o deutes:

  • Nom i cognoms
  • Termini estipulat per complir amb la quota o deute
  • Quantitat endeutada
  • Origen de la quota o deute
  • Dades bancàries del reclamant

Quedant perfectament clara la identitat, la quantitat i el motiu que dona lloc a la carta de reclamació, és moment d’avisar de les conseqüències que vindrien del no compliment de les accions descrites al document.

L’acció principal seria informar-li que de no saldar el pagament en el període establert, la comunitat de propietaris es veuria obligada a realitzar-li un requeriment de pagament exprés.

En què consisteix el pagament exprés? 

Citem literalment el que assenyala l’article 1.100 del Codi Civil, que estableix que:

“Incorre en mora l’obligat a fer alguna cosa des de que el creditor li exigeixi judicialment o extrajudicialment el compliment de la seva obligació”.

A més, s’afegirà la següent informació de rellevància per a l’implicat o implicada en la carta de reclamació de quotes o deutes, un cop es produeixi l’impagament després del requeriment extrajudicial. Es podrà meritar l’interès legal aplicable d’acord amb l’art. 1.108 Codi Civil:

“Si l’obligació consisteix en el pagament d’una quantitat de diners, i el deutor incorre en mora, la indemnització de danys i perjudicis, no havent pactat el contrari, consistirà en el pagament dels interessos vençuts, i a falta de conveni, en l’interès legal “.

Amb aquest avís detallat d’accions i fonts legals, donaríem per conclosa la carta de reclamació de quotes o deutes per les comunitats de veïns.

A la web de Advocats Propietat Horitzontal posem a disposició de tots els usuaris els diferents models de cartes/documents segons el motiu de l’assumpte. A més de sempre atendre, completament gratuïta, la primera consulta tant online com presencial que pugueu tenir.

Deja un comentario

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.