Sorolls, festes i altres conductes molestes

Una de les principals problemàtiques a les comunitats de propietaris són els sorolls i les conductes molestes en què incorren els veïns. En general, la convivència pacífica en una comunitat no sempre funciona.

Opcions al diàleg quan aquest fracassa

Quan la via del diàleg no funciona i els propietaris o ocupants duen a terme activitats contràries a la convivència normal a la comunitat, als estatuts o a la normativa urbanística, o en el seu cas, malmetin o facin perillar l’immoble, el propietari estarà legitimat per a sol·licitar al president de la comunitat que es posi en contacte amb la persona infractora i li requereixi que deixin de realitzar aquestes activitats. A més, en el cas que el propietari o ocupant persisteixi amb la seva activitat, la junta de propietaris estarà legitimada per exercitar contra aquests la denominada acció de cessació.

A grans trets, l’acció de cessació consisteix en una sol·licitud davant del jutge en la què es posa en coneixement de l’activitat molesta i es sol·licita el cessament immediat de l’activitat prohibida (art. 553-40 del Codi Civil Català).

Per últim, s’atribueix a la comunitat de propietaris el dret de ser indemnitzada pels prejudicis que s’haguessin causat per les activitats prohibitives. Així com, davant l’eventualitat de persistir les activitats prohibides, la comunitat de propietaris estarà legitimada per instar judicialment la privació al propietari infractor de l’ús i gaudi del seu propi habitatge per un període no superior als dos anys o en el seu cas l’extinció del contracte d’arrendament.

Als efectes de sol·licitar per la via judicial el cessament de l’activitat prohibida, la comunitat de propietaris estarà obligada a acompanyar amb la demanda el previ requeriment de cessació i el certificat de l’acord de la junta de propietaris  (Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona, Secció 1ª, 442/2014, de 13 d’octubre).

Deja un comentario

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.