Passos per construir una comunitat de veïns

Una comunitat de veïns es configura com el conjunt de persones propietàries dels habitatges i/o locals que integren una finca.

¿És convenient i beneficiós constituir una comunitat d’aquest tipus entre veïns?

A efectes pràctics, la constitució de la comunitat de propietaris permet als veïns beneficiar-se dels diferents elements comuns que formen part de la comunitat. A més, empara la protecció de qualsevol modificació no consentida pels veïns per tal de garantir la prosperitat de la comunitat en benefici de la totalitat dels veïns. També ajuda a eradicar conflictes innecessaris i males convivències.

Aquets són els passos a seguir per a la seva constitució 

1.- La sol·licitud d’una còpia del Títol Constitutiu de la Propietat Horitzontal de l’immoble.

2.- La celebració de la Junta Constitutiva de la Comunitat de Propietaris. En aquesta junta s’hauran de plasmar els següents punts:

– La constitució de la Comunitat de Propietaris.

– La realització del nomenament dels càrrecs de la Comunitat. Nomenament del President, Vicepresident i Secretari de la Comunitat. I en el seu cas, la contractació de l’Administrador de Finques.

– Aprovar l’obertura d’un compte corrent que es farà càrrec de les despeses i ingressos derivats de la Comunitat de Propietaris, així com l’aprovació de la creació d’un fons de reserva i la dotació del seu import. Import que serà superior al 5% del pressupost ordinari anual.

– Aprovar la sol·licitud del Número d’Identificació Fiscal (N.I.F.).

– La redacció de l’Acta de Constitució en la qual es farà constar els acords adoptats a la Junta constitutiva.

3.- La legalització del Llibre d’Actes.

Serà necessari abans del seu ús, presentar el llibre completament en blanc al Registre de la Propietat en el qual es trobi inscrita la Comunitat.

4.- L’obtenció del Número d’Identificació Fiscal (N.I.F.).

El N.I.F. s’obté a la Delegació d’Hisenda corresponent mitjançant l’ompliment del model 037 de l’Agència Tributària, degudament signat pel President de la Comunitat de Propietaris  i acompanyat de la següent documentació: còpia del nomenament del President, fotocòpia del DNI del President de la Comunitat de Propietaris i l’escriptura de la Divisió Horitzontal de l’immoble.

Altres aspectes a destacar 

Notificació de convocatòria

Sobre el termini de notificació de la convocatòria relativa a la Junta Constitutiva de la Comunitat de Propietaris, el Codi Civil Català, al seu article 553-21.1 (Convocatòries) fixa l’obligació de notificar les convocatòries amb una antelació mínima de vuit dies naturals a l’adreça comunicada pel propietari, o de no haver-se comunicat cap adreça, la convocatòria s’haurà d’enviar a l’habitatge de la Comunitat de la que és propietari.

A més, s’exigeix que la convocatòria sigui també publicada amb la mateixa antelació al tauló d’anuncis de la comunitat o en un lloc visible habilitat a tal efecte.

La convocatòria s’haurà de notificar als propietaris amb temps suficients per a què arribi al seu coneixement i sense apurar els terminis legalment establerts.

Deja un comentario

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.