Rol de l’administrador de finques en la rehabilitació d’edificis

Quan una comunitat de propietaris confia la gestió de l’immoble a un administrador de finques, li està donant plens poders per la presa de decisions, sempre buscant la millor solució per al conjunt de veïns.

Aquesta responsabilitat s’amplifica quan té a veure amb la rehabilitació d’edificis. Apareix una llarga llista de tasques que cal realitzar amb la màxima eficàcia i eficiència al menor cost possible.

Que recaigui aquest rol en un únic professional, normalment desconegut per a la majoria de contractants, desperta recels en certes ocasions. L’administrador de finques habitualment disposa d’importants partides econòmiques i, al voltant dels diners, sempre sorgeixen dubtes.

Reformes integrals, veïns suspicaços 

El fet que els administradors guiïn els designis administratius, econòmics i de funcionament del grup de veïns exigeix un control i coneixement sectorial absolut. D’això depèn que es compleixin les tres premisses citades anteriorment: eficàcia, eficiència i rendibilitat.

Obres a l’immoble, ocasió per a les comissions

En paraules de molts administradors de finques, la societat no aconsegueix confiar plenament en uns professionals que arrosseguen un llast endèmic: les contínues males pràctiques d’alguns dels seus membres. La rehabilitació d’edificis demana una sèrie de contractacions que són tràmits ideals per al cobrament de comissions que deriven directament a la derrama aportada per tota la comunitat.

Un acte convertit en rutina en el modus operandi de certs administradors que costa milers d’euros als propietaris quan és necessària una derrama per emprendre obres a l’edifici.

Cal dir que els Col·legis d’Administradors supervisen la tasca dels seus col·legiats i tenen la potestat d’expulsar-los si la seva falta es considera suficientment greu. Però no sempre es controlen tots els comportaments i operacions, especialment en rehabilitació d’edificis.

Nou boom: Rehabilitació energètica d’edificis 

Al dia a dia d’una comunitat de veïns (millor dit, propietaris), un administrador ha de ser un especialista en tots els temes relacionats amb la rehabilitació estructural de l’immoble. Conèixer els gremis implicats, possibles ajudes públiques, millores solucions individuals i integrals…

Els últims anys, moltes comunitats han posat èmfasi a la rehabilitació energètica. Sol·licitar a un tècnic una avaluació per a l’obtenció del certificat energètic com a part de la rehabilitació de l’edifici. Es pretén millorar l’habitabilitat i reduir la despesa energètica i, per tant, econòmica.

Per tant, és tasca de l’administrador de finques conèixer les regulacions del sector tecnològic i energètic, la recerca de proveïdors, negociació de condicions i comunicació amb els propietaris.

La llei de Propietat Horitzontal afirma a l’article 20 que li correspon a l’Administrador de Finques vetllar pel bon règim de la casa, les seves instal·lacions i serveis i fer a aquests efectes els oportuns advertiments i les advertències als titulars.

Suggeriments des del Col·legi d’Administradors

El sector i la llei de Propietat Horitzonta han d’emmotllar-se al curs dels esdeveniments i evolucionar per garantir els drets fonamentals dels ciutadans. Proposar reformes en referència a la Llei d’Arrendaments Urbans (està en curs de ser modificada pel Govern) o millores fiscals o de sistemes de finançament per les comunitats, són matèries que els administradors de finques poden realitzar per mitjà de les institucions que els agrupen, com els Col·legis o els seus consells generals.

Deja un comentario

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la política de privacidad y los términos de servicio de Google.